Начало | Онлайн услуга | Поддръжка

Free PDF/A Validator


100% безплатна онлайн версия на една от най-добрите програми за проверка за съответствие с формата PDF/A

По-добър стандарт PDF/A

Solid Documents се е посветила на това стандартът PDF/A да успее като стандарт за архивиране. Готови сме да направим повече от това, което се предлага в момента от набора от тестове Изартор. Ако се интересувате от участие в разработването на стандартизирани формати за отчети и от подобряването и популяризирането на формата PDF/A, включително и сертифициране на продукта, моля свържете се с нас на:

Центърът за компетентност PDF/A и Изартор

Формирането на Центъра за компетентност PDF/A и появяването на техния набор от тестове за съответствие Изартор, породи очаквания, че скоро ще бъде установена процедура по сертифициране на продуктите за проверка за съответствие с PDF/A на членовете на центъра. Това още не се е случило.

Наборът от тестове Изартор е добро начало, но е само едно докосване до повърхността на това, което е необходимо, за да се тества един продукт за проверка за съответствие с PDF/A. В момента той съдържа само един от четирите квадранта на първоначалните цели заложени от Центъра за компетентност PDF/A: негативните тестове за съответствие с PDF/A-1b. Наборът от тестове "известни добри файлове" за PDF/A-1b още не е публикуван, а тестове за PDF/A-1a няма. Също така, няма стандартизация за форматите за отчети, както и методология.

Методология: конкуриране на валидаторите

Изпробвайки няколко независимо разработени PDF/A валидатора (програми за проверка за съответствие) с един и същ PDF файл, можем да открием както грешни отрицателни, така и грешни положителни резултати: някой валидатор може да пропусне някой и друг проблем, друг може погрешно да намери проблем там, където такъв не съществува.

Сравнявайки резултатите от работата на няколко валидатора ще ни помогне да обърнем внимание на аномалиите и да изследваме кой валидатор допуска грешка. За да автоматизираме процеса, трябва да имаме възможността лесно да сравняваме резултатите от работата на повече валидатори, така че да можем да сравняваме ефикасно хиляди файлове и така да открием неколцината най-добри валидатори.

Стандартизирано отчитане

Консорциумът PDF/D дефинира отворен формат за отчитане на съответствие, включващ препратки към спецификациите на ISO за PDF/A. Това е обикновен XML формат, който ни позволява да сравняваме автоматизирано резултатите за съответствие за един PDF файл, обработен от повече от един валидатори.

Следващи стъпки

Друга област, на която все още не обърнато достатъчно внимание от PDF/A валидаторите е действителната PDF съвместимост. Един файл не може да бъде съвместим с PDF/A-1, ако не съответства на стандарта PDF 1.4.

Центърът за компетентност PDF/A обърна внимание на този проблем достатъчно ясно в своето ръководство за комплекта от тестове Изартор:

"PDF/A-1 добавя специфични изисквания към тези на файловия формат PDF 1.4. PDF е от само себе си файлов формат с висока сложност, а пълен комплект от тестове за PDF не влиза в обхвата на комплекта от тестове Изартор. Комплектът тестове Изартор приема, че проверява валиден PDF 1.4 файл и проверява само за нарушения на формата PDF/A-1."

Чат от работата на консорциума PDF/D е в тази област. Също така се работи и по комплект от тестови файлове за тестване на съответствието с PDF, в духа на работата на комплекта от тестове за PDF/A Изартор.

©2000-2018 Solid Documents