Hem | Starta | Support

Free PDF/A Validator


Gratis online-validering av PDF/A

Bättre PDF/A

Solid Documents vill se PDF/A som den ledande standarden för arkivering. Vi tycker att det är dags att skapa ett bättre alternativ till Isartor-testen. Om du är intresserad av att deltaga i arbetet med att förbättra och främja användandet av PDF/A som standardformat, kontakta oss på:

PDF/A Competence Center och Isartor

Grundandet av PDF/A Competence Center och Isators kompatibilitetstest bidrog till ökade förhoppningar om att en standardiserad process för certifiering av medlemmarnas PDF/A-valideringsmjukvara snart skulle bli tillgänglig. Det har ännu inte skett.

Även om Isators testverktyg är en bra början, så räcker de inte till för att täcka in det som krävs för att utvärdera PDF/A-valideringsmjukvara. För närvarande har endast en fjärdedel av PDF/A Competence Centers huvudmål uppnåtts: negativa test för PDF/A-1b-kompatibilitet. Positiva test för PDF/A-1b finns, men är ännu inte allmänt tillgängliga, och det saknas helt test för PDF/A-1a. Det saknas också standarder för metodik och format på rapporter.

Metodik: konkurrerande validerare

Genom att validera samma PDF med olika valideringsprogram kan vi upptäcka falska negativa och falska positiva. Ett program kanske missar ett eller flera fel, ett annat upptäcker kanske fel som inte existerar.

Genom att jämföra resultaten från ett flertal valideringsprogram kan vi upptäcka anomalier och se vilket program som felar. För att kunna utvärdera valideringsprogramen måste vi kunna jämföra dem mot tusentals filer.

Standardiserade rapporter

PDF/D-konsortiet har skapat ett öppet rapportformat som inkluderar PDF/A ISO-specifikationer. Det är ett XML-format som ger oss möjligheten att jämföra resultatet från flera olika PDF-valideringsprogram.

Framtida utveckling

Ett annat problem är att inga av de nu existerande programmen kan validera PDF/A-dokument som inte når upp till vanlig PDF 1.4-standard.

PDF/A Competence Center formulerar tydligt problemet i Isartors testmanual:

"PDF/A-1 lägger till fler krav utöver de som redan ställs på PDF 1.4-formatet. PDF är redan ett komplext filformat, så ett fullständigt test för PDF ligger utanför Isartors testverktygs funktionalitet. Isators testverktyg utgår ifrån giltiga PDF 1.4-dokument och letar bara efter PDF/A-1-kompatibilitetsproblem."

Delar av arbetet vid PDF/D-konsortiet görs inom detta område. Testverktyg för PDF-kompatibilitet, liknande Isartors PDF/A-testverktyg, är på gång.

©2000-2018 Solid Documents